สรุปผลการประเมินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร